Hrvatsko društvo
obiteljskih doktora
organizira

XXI. HIBRIDNI
KONGRES
HDOD-HLZ-a

TEME

1. Suradljivost u liječenju i biološka terapija

2. Endokrinološke bolesti u obiteljskoj medicini i kardiovaskularno zdravlje

3. Covid 19 i izazovi cijepljenja protiv akutnih respiratornih bolesti u 21. stoljeću

4. Kako se nositi sa stresom i pomoći kolegama i pacijentima u kriznim situacijama

5. Slobodne teme

Grand Hotel
4 Opatijska Cvijeta
Opatija

od 08.10.2021.
do 10.10.2021.

PRIJAVA RADOVA:

Vanja Pintarić Japec dr.med.,
e-mail: vanja.pintaric@hotmail.com

Prijava radova e-mailom do 15.08.2021.,
a dostava gotovih radova do 15.09.2021.

Do 10.09.2021.
opća cijena 1500,00 kuna
za članove HDOD-a 1300,00 kuna
za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 35 godina 500,00 kuna
osobe u pratnji 500,00 kuna
Od 10.09.2021.
za sve sudionike kongresa 1800,00 kuna

Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

Do 08.10.2021.
opća cijena 500,00 kuna
za članove HDOD-a 300,00 kuna
za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 35 godina 0,00 kuna

Nakon 08.10.2021. nije moguća registracija na kongres niti ishođenje bodova za obnovu licence.

Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

Pratite nas na našoj
edukacijskoj platformi:
EDU.LOM.HR

Digitalni sponzor kongresa:
AGENTIUS d.o.o.

Tehnički organizator kongresa:
LIPID GRUPA d.o.o.
Telefon: +385 91 6200 489
E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com

PROGRAM

Petak

Upravni odbor, stručna izlaganja, svečano otvaranje s vatrometom, domjenak dobrodošlice

Subota

Stručna izlaganja, popodnevne radionice, svečana večera

Nedjelja

Stručna izlaganja, zatvaranje kongresa oko 13:00, ručak

Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore
OČEKUJEMO VAS SA RADOŠĆU NA XXI. KONGRESU HDOD-HLZ

Sredite članarinu za 2021. godinu, ispunite uplatnicu!

Uplatitelj: Vaše ime, prezime, adresa | Primatelj: HLZ-HDOD, Šubićeva 9, Zagreb

Račun primatelja: HR7423600001101214818 | Poziv na broj: 268-345-1 | Iznos: 100 kuna.

Zainteresirani?

Ostavite svoje podatke i budite obaviješteni o daljnjim koracima.

POŠALJI
10:00
Kava dobrodošlice

Predavač/i:

Radno predsjedništvo: 

Kristina Poljski, dr. med

Vanja Pintarić Japec, dr. med.

10:20
Dugotrajni COVID

Predavač/i:

Doc.dr. sc. Valerija Bralić Lang

10:40
Ambulantno liječenje COVIDA-a 19

Predavač/i:

Vanja Pintarić Japec, dr.med.

11:00
Čimbenici koji utječu na sklonost cijepljenju protiv COVID19 i mogućnosti javnozdravstvenih intervencija

Predavač/i:

Anja Stanović Čaić, dr.med

11:15
Stres uzrokovan pandemijom i pritužbe osiguranika

Predavač/i:

Srebrenka Mesić, dr. med.

11:30
Suradljivost u liječenju biološkom terapijom u OM

Predavač/i:

Kristina Poljski, dr. med.

11:45
Kardioprotektivni lijekovi za liječenje šećerne bolesti tipa 2

Predavač/i:

Prof. dr. sc Biserka Bergman Marković: 

12:05
KBB i kardiovaskularne bolesti

Predavač/i:

Prof. dr. sc. Ingrid Prkačin

12:20
Konfliktna situacija u ordinaciji

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Domagoj Vidović

Sanofi
12:40
SATELITSKI SIMPOZIJ SANOFI - Gripa – više od respiratorne bolesti

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Rok Čivljak

13:00
RUČAK

Predavač/i:

Radno predsjedništvo:

Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr. med.

Dragan Soldo, dr. med

Pfizer
14:00
SPONZORIRANO PREDAVANJE PFIZER

Predavač/i:

Prim. dr. sc. Zagorka Boras

Zaštita rizičnih bolesnika od pneumokoka u doba COVID pandemije

Doc. dr. sc. Nikola Bulj

Što kada je hipertrofija lijeve klijetke posljedica amiloidoze srca?

Dr. sc. Ivana Jurin

Obrazac antikoagulantne terapije u bolesnika s NVAF-om u Hrvatskoj - Znamo li optimalan terapijski izbor za bolesnike u Hrvatskoj?

15:00
Stres LOM-a u pandemiji

Predavač/i:

Dragan Soldo, dr. med.

15:15
Kako pomoći u stresnoj situaciji

Predavač/i:

Hrvoje Handl, dr. med.

Luka Romančuk dr.med.

AbbVie
16:00
RADIONICA ABBVIE - Izazovi dijagnostike i liječenja reumatoloških bolesnika

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Branimir Anić, Dragan Soldo, dr.med.

 

Amgen
16:45
RADIONICA - AMGEN I, Famlijarna hiperkolesterolemija: kako lako prepoznati najčešći genetski metabolički poremećaj i uloga liječnika obiteljske medicine

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Maja Baretić

Doc.dr.sc.  Valerija Bralić Lang

Amgen
17:15
RADIONICA - AMGEN II, Put bolesnika sa psorijazom od liječnika obiteljske medicine do dermatologa

Predavač/i:

Prof.dr.sc Larisa Prpić Massari

Dr.sc. Nina Bašić Marković

19:30
SVEČANO OTVORENJE KONGRESA – TERASA HOTELA ROYAL
Radno predsjedništvo

Predavač/i:

Radno predsjedništvo

Doc.dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr. med.

Željko Maljak, dr. med.

09:00
Nove smjernice za liječenje KV bolesti

Predavač/i:

Doc.dr.sc Ksenija Kranjčević

09:15
Hipotireoza i kardiovaskularno zdravlje

Predavač/i:

Željko Maljak, dr.med.

09:30
Debljina i kardiovaskularne bolesti

Predavač/i:

Tamara Fable, dr.med.

09:45
Utjecaj dijabetesa na razvoj KV bolesti

Predavač/i:

Karmela Bonassin, dr.med.

Merck
10:00
SATELITSKI SIMPOZIJ MERCK - Mjesto Metformina u eri novih terapijskih opcija u liječenju DMT2

Predavač/i:

Marin Deškin, dr.med.

10:30
PAUZA ZA KAVU
Remedia
11:00
SPONZORIRANO PREDAVANJE REMEDIA - Suvremena kombinirana lokalna terapija u liječenju psorijaze i gljivičnih infekcija kože

Predavač/i:

Dr.sc. Iva Dediol

Sanofi
11:30
SATELITSKI SIMPOZIJ SANOFI - Praluent (PCSK9i) – standard u liječenju pacijenata visokog i vrlo visokog KV rizika sa dislipidemijama

Predavač/i:

Daniel Lovrić, dr.med.

Novo Nordisk
11:45
SATELITSKI SIMPOZIJ NOVO NORDISK - Game changer -Prvi oralni agonist GLP-1 receptora

Predavač/i:

Doc. dr.sc. Maja Baretić

MSD
12:00
DEBATA MSD - CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, Doc.dr.sc. Ksenija Kranjčević, Doc.dr.sc. Valerija Bralić Lang

Moderator/i:

Moderator; Dragan Soldo,dr.med.

13:00
RUČAK

Predavač/i:

Radno predsjedništvo:

Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr. med.

Dragan Soldo, dr. med.

14:00
Pristup najčešćim demencijama u praksi obiteljskih liječnika

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Jasna Vučak

14:15
Praćenje bolesnika s rakom u obiteljskoj medicini

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Milica Katić

Boehringer Ingelheim
14:30
SATELITSKI SIMPOZIJ BOEHRINGER INGELHEIM - Dispneja i KOPB – čekamo li predugo?

Predavač/i:

Doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac

Amgen
14:45
RADIONICA AMGEN - Kaskada prijeloma u osteoporozi

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Srećko Marušić, Dragan Soldo,dr.med.

Boehringer Ingelheim
15:15
RADIONICA BOEHRINGER INGELHEIM - Zašto bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2 zaslužuju više od kontrole HbA1c već u ranoj fazi bolesti?

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Valerija Bralić Lang, Dragan Soldo,dr.med.

16:00
RADIONICA HDOD VRTOGLAVICA

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Jasna Vučak, Jadranka Karuza, dr.med.

16:00
RADIONICA KAKO POLOŽITI SPECIJALISTIČKI ISPIT (kongresni centar)

Predavač/i:

Prof. dr. sc Venija Cerovečki, Prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak

18:00
SKUPŠTINA HDOD - HLZ
20:30
VEČERA - Dvorana Royal
Radno predsjedništvo

Predavač/i:

Radno predsjedništvo:

Daniel Ferlin, dr. med.

Kristina Poljski, dr. med.

10:00
Perimenopauzalna hipertenzija u ordinaciji obiteljske medicine

Predavač/i:

Magdalena Šobar, dr.med.

10:15
Digitalni asistent kao partner liječniku u pravilnom upućivanju pacijenata na kolonoskopiju

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Sanja Seljan

10:30
Utjecaj COVID pandemije na djelokrug rada LOM Istarskih domova zdravlja

Predavač/i:

Daniel Ferlin, dr.med.

10:45
Interprofesionalna komunikacija u palijativnoj skrbi

Predavač/i:

Krešimir Lončar, dr.med.

11:00
RADIONICA HDOD KMAT

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Vjekoslav Radeljić

11:45
RADIONICA HDOD HOLTER EKG

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Vjekoslav Radeljić

12:30
RUČAK

Registracije za sudjelovanje na kongresu uživo su gotove. Kongres ćete moći pratiti putem svojih računala ili mobilnih uređaja. Dovoljno je registrirati se.