Pravilnik o dodjeljivanju odličja i priznanja

#pravilnik#odličja#priznanja#kongres

Admin 01.10.2004.

PRAVILNIK O DODIJELJIVANJU ODLIČJA I PRIZNANJA HDOD-a

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način dodjeljivanja priznanja i odličja u Hrvatskom društvu obiteljskih doktora HLZ (u daljnjem tekstu HDOD).

 

Članak 2.

Upravni odbor HDOD-a predlaže svake godine najzaslužnije članove Povjerenstvu za odličja HLZ sa ispunjenim upitnikom za predlaganje odličja, do 31.10.u tekućoj godini. Osim toga Upravni odbor, može dodijeliti svojom odlukom Pohvalu i Zahvalnicu pojedinim svojim zaslužnim članovima ili osobama koje su pridonijele afirmaciji HDOD-a ili struke kao takve.

Zahtjevi se uručuju i donosi se odluka na posljednjoj sjednici Upravnog odbora, prije održavanja godišnje Skupštine društva.

 

Članak 3.

Prijedlog za odličja podnosi predsjednik društva, članovi Upravnog odbora ili ogranci društva.

Dodjeljivanje odličja se izglasava javnim glasovanjem sa većinom glasova uz prethodno iznošenje razloga dodjeljivanja odličja.

 

Članak 4.

POHVALA se dodjeljuje pojedincima, društvenim i stručnim organizacijama i zdravstvenim ustanovama .Pohvala se dodjeljuje za doprinos razvoju i unapređenju primarne zdravstvene zaštite i obiteljske medicine na regionalnoj razini, za doprinos medicinskoj znanosti i za zasluge i pomoć pruženu HDOD-u u ostvarivanju njegovih zadaća. Dodjeljuje se članovima s najmanje10 godina neprekidnog djelovanja u struci. Godišnje se mogu dodijeliti najviše deset Pohvala.

 

Članak 5.

ZAHVALNICA se dodjeljuje članovima i drugim djelatnicima ili ustanovama u zemlji i inozemstvu za zasluge u poboljšanju rada HDOD-a, za zasluge u humanitarnim djelatnostima

u očuvanju i unapređenju zdravlja naroda, medicinske misli i struke. Članovima se zahvalnica dodjeljuje za više od 20 godina plodonosnog rada u struci i za svakih 5 godina aktivnosti u radu društva. Godišnje se može dodijeliti do 5 zahvalnica.

 

Članak 6.

ZAČASNO ČLANSTVO dodjeljuje se članovima i drugim djelatnicima u zemlji i inozemstvu za dugogodišnje stručno i znanstveno djelovanje u društvu s najmanje 30 godina plodonosnog rada u struci i 10 godina aktivnosti u društvu, osim u iznimnim slučajevima naročito značajnog doprinosa društvu i HLZ. Dodjeljuje se osobama koje su svojim radom doprinijele stručnom i znanstvenom napretku opće-obiteljske medicine na državnoj i međunarodnoj razini .Odluku o Začasnom članstvu mora potvrditi Glavni odbor HLZ.

 

Članak 7.

Prijedlog za odličje se podnosi Upravnom odboru u pismenom obliku. Na njemu se navode opći podaci kandidata(ime i prezime, JMBG, godina učlanjenja, titule, državljanstvo, mjesto rođenja, godina i mjesto diplomiranja),funkcije u društvu, kratki opis doprinosa društvu i razloga predlaganja za odličje.

     

Članak 8.

Odličja se obično uručuju za vrijeme održavanja godišnje skupštine na koju se pozivaju i svi kandidati za odličja. Na godišnjoj skupštini se iznose i prijedlozi za odličja HLZ.

Odluka o dodjeli odličja objavljuje se u javnom glasilu stručnog društva ili Liječničkim novinama i upisuje se u posebnu evidenciju odličja u HDOD-u.

 

Članak 9.

Nosilac odličja HDOD-a ima pravo na slijedeće privilegije:

  • Nositelj Pohvale HDOD-a, ima pravo na umanjenje kotizacije za 50%.
  • Nositelj Zahvalnice ima pravo na oslobađanje od plaćanja kotizacije na kongresima društva i 50% popusta na sve edicije društva.
  • Nositelj Začasnog članstva oslobođen je doživotno plaćanja kotizacija, članarina i edicija društva.

 

Članak 10.

Odličje HDOD-a vrijedi doživotno osim u slučajevima kad nosilac za vrijeme radnog vijeka prestane svojom voljom ili odlukom suda časti biti član društva.

 

 

Čakovec, 2004.
 Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med.