Liječenje prve faze lajmske bolesti – erythema migrans

#lajmska bolest#erythema migrans

Admin 05.11.2023.