Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za stalnog sudskog vještaka medicinske struke

#tečaj#medicinska forenzika#sudski vještak

Admin 16.02.2023.

Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja HLZ-a, Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologa HLZ-a i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju novi Tečaj pod nazivom:
 

„Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za stalnog sudskog vještaka medicinske struke“.


Tečaj će se održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 27. do 31. ožujka 2023.


Pohađanje teoretskog dijela Tečaja, uz naknadni praktični dio obuke uz mentora je obvezni dio edukacije reguliran Pravilnikom, koji kandidati za stalnog sudskog vještaka medicinske struke, uz prethodno polaganje pravosudnog dijela pri nadležnom Županijskom sudu, moraju provesti.


Ukupna cijena tečaja je 1100€ (550€ odmah po prijavi za teoretski dio i 550€ naknadno za mentora)


Zainteresirani kandidati se za daljnje informacije mogu javiti tajnici HDMV-HLZ Prim.dr.sc. Svjetlani Šupe na email: svjetlana.supe@gmail.com 


U privitku možete pročitati preliminarni program Tečaja.